วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก่นจันทน์เจริญ – สมุทรสงคราม

ชื่อวัด : วัดแก่นจันทน์เจริญ – สมุทรสงคราม

รหัสวัด : 02750207002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2350

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2512

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ