วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดแก่ง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดแก่ง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220801001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2369

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ