วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก่งโดม – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดแก่งโดม – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04343201002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/6/2555

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ