วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก่งเสือเต้น – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดแก่งเสือเต้น – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160207002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 17/9/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ