วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก่งเจริญสุข – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดแก่งเจริญสุข – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341904016

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 11/12/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 22 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ