วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดแก่งหิน – ตาก

ชื่อวัด : วัดแก่งหิน – ตาก

รหัสวัด : 03630114001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/12/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/2/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ