วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก่งหินเทิน – ปราจีนบุรี

ชื่อวัด : วัดแก่งหินเทิน – ปราจีนบุรี

รหัสวัด : 02250305008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/4/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ