วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก่งหวาย – ระยอง

ชื่อวัด : วัดแก่งหวาย – ระยอง

รหัสวัด : 02210402004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/6/2547

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/6/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ