วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก่งสำราญ – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดแก่งสำราญ – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270901002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/6/2537

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ