วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดแก่งสารวัตร – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดแก่งสารวัตร – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710205001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/4/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ