วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดแก่งพิชัย – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดแก่งพิชัย – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461305003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2434

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2508

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ