วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดแก่งป่าสัก – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดแก่งป่าสัก – สระบุรี

รหัสวัด : 02190211009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/2/2531

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ