วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดแก่งคันนา – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดแก่งคันนา – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650706007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/12/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2565

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ