วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเฮี้ย – น่าน

ชื่อวัด : วัดเฮี้ย – น่าน

รหัสวัด : 03550504001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2275

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2280

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ