วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเข็มทอง – นครนายก

ชื่อวัด : วัดเข็มทอง – นครนายก

รหัสวัด : 02260405005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/3/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ