วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาไทรสายัณห์ – นครราชสีมา

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดเขาไทรสายัณห์ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302101014

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 1/7/2514

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ