วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาโจด – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาโจด – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710405001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/7/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ