วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาโคกโค – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาโคกโค – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610202002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2415

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2451

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ