วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาโคกเผ่น – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาโคกเผ่น – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600807002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ