วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแดน – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาแดน – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700205002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 9/8/2527

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/2/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ