วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแดง – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขาแดง – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ