วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาแดง – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาแดง – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710308001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ