วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาแดงตก – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเขาแดงตก – พัทลุง

รหัสวัด : 05930107004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2217

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/11/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ