วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแก้ว – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150408002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/6/2460

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ