วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแก้ว – อุตรดิตถ์

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – อุตรดิตถ์

รหัสวัด : 03530109006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/3/2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ