วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแก้ว – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840204002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2378

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2425

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ