วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาแก้ว – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – สงขลา

รหัสวัด : 05900102002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/10/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2519

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ