วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแก้ว – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601001001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1900

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2482

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ