วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาแก้ว – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขาแก้ว – ชุมพร

รหัสวัด : 05860204003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2371

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/4/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ