วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาแก้วธรรมาราม – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขาแก้วธรรมาราม – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670606012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/5/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ