วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาแก้วดับภัย – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเขาแก้วดับภัย – เชียงราย

รหัสวัด : 03570113002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2428

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2478

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ