วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาแก้วชัยมงคล – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดเขาแก้วชัยมงคล – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640901001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2282

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2505

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ