วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาเจริญธรรม – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาเจริญธรรม – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160208012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/7/2541

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 18220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ