วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาเขียว – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดเขาเขียว – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650904003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ