วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาเขต – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดเขาเขต – พิจิตร

รหัสวัด : 02660201008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/2/2533

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ