วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเขาเกล็ดศรัทธาธรรม – ชัยนาท

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดเขาเกล็ดศรัทธาธรรม – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180701006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/6/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ