วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาบ่อ – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเขาบ่อ – สงขลา

รหัสวัด : 05900106004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2477

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2493

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ