วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาบ่อ – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขาบ่อ – ชุมพร

รหัสวัด : 05860114005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/1/2538

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/11/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ