วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาบ่อพลับ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาบ่อพลับ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601004003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/3/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ