วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาบ่อกวางทอง – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาบ่อกวางทอง – ชลบุรี

รหัสวัด : 02201003004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/10/2520

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/10/2528

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ