วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาบางพระ – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาบางพระ – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200707008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2494

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/8/2495

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ