วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาบางทราย – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาบางทราย – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200111001

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2384

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2389

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ