วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาบันได – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาบันได – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760301004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ