วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาบันไดกลีบ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขาบันไดกลีบ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601207001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/5/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ