วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาบันนังกระแจะ – ยะลา

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดเขาบันนังกระแจะ – ยะลา

รหัสวัด : 05950401002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/3/2530

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/7/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ