วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาบรรจบ – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาบรรจบ – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220506006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 16/1/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/3/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ