วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้ำเพชรวนาราม – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเขาน้ำเพชรวนาราม – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620117003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 6/10/2552

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ