วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้ำอุ่น – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเขาน้ำอุ่น – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620902001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ