วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้ำริน – เลย

13 ธ.ค. 2023
14

ชื่อวัด : วัดเขาน้ำริน – เลย

รหัสวัด : 04420601004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2477

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ