วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้ำตก – ยะลา

ชื่อวัด : วัดเขาน้ำตก – ยะลา

รหัสวัด : 05950305002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/4/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/2/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ